Windows 10 Windows live mail dotnet hatası düzeltme

windows 10 da dotnet 3.5 internetten online güncelleme sorunu yaşandığında,

CMD komut satırına sağa tıkla yönetici olarak çalıştır.

aşağıdaki komutu yaz .
 Bu komutu yazarken aşağıda source  d: yazan yere windows10 cd veya usb nin sürücü yolunu belirt.


DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs